Lê Dương Bảo Lâm: "Cứ 10 ngày tôi phải thẩm mỹ một lần, cưa hết răng cũ đi thay răng mới"

"Hiện tại, tôi thêu chân mày, nhấn mí mở tròng, xăm mí, tẩy môi thâm. Cứ 10 ngày là tôi phải đi thẩm mỹ một lần, cưa hết răng cũ đi thay răng mới" – Lê Dương Bảo Lâm cho biết.