Hiệu trưởng vùng cao viết thư xin gạo nuôi học sinh: Tôi lo nhiều học sinh sẽ phải quay về bản

Trong năm tới, nếu học sinh trường Tiểu học Nậm Manh không nhận được tiền hỗ trợ từ tỉnh thì sẽ có nhiều em phải quay trở lại bản học tập trong những điều kiện thiếu thốn.