Hà Nội: Sẽ đề xuất cơ chế đặc thù để phát triển hệ thống điện năng lượng mặt trời

20/11/2020 10:02

Theo Kế hoạch số 225/KH-UBND về phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025, Thành Phố sẽ phấn đấu tổng công suất nguồn điện năng mặt trời ước đạt khoảng 100MWp và điện rác khoảng 150MW.

Hà Nội sẽ đề xuất cơ chế đặc thù để phát triển hệ thống điện năng lượng mặt trời

Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, tổng công suất nguồn điện năng mặt trời ước đạt khoảng 100MWp. Ảnh minh họa: solarco.vn

TP sẽ xây dựng hoàn thiện các cơ chế, chính sách đột phá để khuyến khích và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo phù hợp với đặc thù Thủ đô, tiến tới tự chủ một phần về nguồn cung ứng điện trên địa bàn.

Ưu tiên sử dụng năng lượng điện mặt trời và điện rác cho phát điện; khuyến khích đầu tư xây dựng các nhà máy điện sử dụng rác thải đô thị, sinh khối và chất thải rắn đi đôi với công tác bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế tuần hoàn.
Đồng thời, đánh giá chi tiết tiềm năng năng lượng điện mặt trời mái nhà và tác động đối với lưới điện phân phối; tiềm năng năng lượng gió, thủy điện trên địa bàn TP, đề xuất chiến lược phát triển các dạng năng lượng cho TP.
 
TP phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 1%, trong đó, tổng công suất nguồn điện năng mặt trời ước đạt khoảng 100MWp và điện rác khoảng 150MW phù hợp với tiềm năng, đặc thù của TP.

Để có thể thực hiện các được các mục tiêu trên, UBND TP đã ban hành đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, đáng chú ý, về cơ chế chính sách, thành phố sẽ nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù của thành phố nhằm khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển hệ thống điện năng lượng mặt trời trên địa bàn.

Nghiên cứu xây dựng quy định việc lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách để đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo các trụ sở cơ quan ban, ngành, UBND các cấp, công an các phường, các trạm y tế, trường học... để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn TP.

Nghiên cứu đề xuất cơ chế đặc thù của TP để hỗ trợ các trường học, hộ gia đình, cụm dân cư lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED có sử dụng hệ thống điện năng lượng gió hoặc điện mặt trời…

Theo Pháp luật Việt Nam