Hiệp Hòa - Bắc Giang: Cần làm rõ việc miễn nhiệm cán bộ chưa đúng quy trình?

19/10/2019 09:42

Vừa qua, tòa soạn nhận được đơn thư phản ánh ông Bí thư Đảng và chủ tịch HĐND xã Châu Minh có dấu hiệu lạm quyền miễn nhiệm cán bộ chưa đúng quy trình.

Theo đó, ngày 3/10/2019 Bí thư Đảng Uỷ đã chỉ đạo chủ tịch HĐND xã Châu Minh tổ chức kỳ họp thứ 9 kỳ họp bất thường để miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã đối với ông Nguyễn Đình Dậu nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại phiên họp ông Dậu không có mặt, thậm chí chưa gửi đơn xin miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã. Ông Dậu cho biết theo khoản 1 Điều 84 Luật tổ chức chính quyền địa phương quy định “Người được Hội đồng nhân dân bầu nếu vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do khác mà không thể tiếp tục thực hiện được nhiệm vụ thì có thể xin từ chức. Đơn xin từ chức được gửi đến cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu để Hội đồng nhân dân bầu chức vụ đó. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thệu để Hội đồng nhân dân bầu chức vụ đó trình Hội đồng nhân dân miễn nhiệm người có đơn xin từ chức tại kỳ họp Hội đồng nhân dân gần nhất”.

Trụ sở UBND xã Châu Minh

Và cũng tại mục 1 điều 134 nghị định 08/2016/NĐCP quy định “Thành viên Uỷ ban nhân dân nếu lý do sức khỏe hoặc vì lý do khác mà không thể tiếp tục thực hiện được nhiệm vụ thì có thể từ chức. Đơn từ chức của Chủ tịch UBND được gửi đến Chủ tịch HĐND cùng cấp; Chủ tịch HĐND trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định việc miễn nhiệm Chủ tịch UBND xã có đơn từ chức. Trường hợp không được HĐND miễn nhiệm thì thành viên UBND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ”.

Chiếu theo các quy định của pháp luật việc ông Nguyễn Đình Dậu, Chủ tịch UBND xã Châu Minh chưa có đơn xin miễn nhiệm thì không thể tổ chức miễn nhiệm được. Vậy dựa vào quy định, văn bản Pháp luật nào mà ông Bí thư xã ngang nhiên chỉ đạo Chủ tịch HĐND làm trái các quy định của pháp luật khi ngang nhiên tổ chức miễn nhiệm chức danh Chủ tịchh xã.

Ngoài ra, việc điều hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã của Chủ tịch HĐND xã có nhiều biểu hiện lừa dối đại biểu HĐND xã , Ban thường vụ huyện ủy và những đại biểu có mặt dự kỳ họp đó. Vì theo khoản 2 điều 4 Nghị định 08/2016/NĐCP quy định “Việc miễm nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBD bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín do Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định”. Tuy nhiên, sự việc đã không được Bí thư, Chủ tịch HĐND xin ý kiến của đại biểu HĐND xã là chọn hình thức bỏ phiếu kín hay biểu quyết công khai mà tự ý điều hành cũng như đề nghị đại biểu nào nhất trí thì rơ tay biểu quyết như vậy là không dân chủ, có tính áp đặt trong biểu quyết vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc bầu cử.

Trao đổi  với PV, ông Dậu cho biết khi chuẩn bị tài liệu cho kỳ họp HĐND xã ông Bí thư xã tiếp tục chỉ đạo ông Chủ tịch HĐND không giao cho ban của HĐND thẩm tra tờ trình nghị quyết và không gửi trước cho đại biểu HĐND xã để nghiên cứu theo quy định của Pháp luật. Điều này đã vi phạm tại khoản 1 Điều 143 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật về trình tự xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết của HĐND cấp xã.

Để thông tin đa chiều, PV đã liên hệ và có buổi làm việc với ông  Ngô Văn Hướng, Chủ tịch HĐND xã Châu Minh về những nội dung đơn thư. Tại buổi làm việc, PV đặt câu hỏi tại phiên họp HĐND xã ngày 3/10/2019 tổ chức kỳ họp thứ 9 kỳ họp bất thường để miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã đối với ông Nguyễn Đình Dậu ông có nhận được đơn xin từ chức của ông Dậu chưa và đã giao cho ban thẩm định xét duyệt hay chưa. Ông Hướng trả lời: Tôi đã nhận được đơn xin từ chức của anh Dậu và đã giao cho ban thẩm định rồi.

Khi PV hỏi ông nhận được đơn vào ngày nào và giao cho những ai đứng ra thẩm định thì lúc này ông Hướng quoanh co không trả lời được. Ngay sau đó ông Hướng mới thừa nhận "vì công việc đột suất quá nên tôi chưa nhận được đơn của anh Dậu và cũng chưa giao cho ban thẩm định...".

Như vậy, việc Bí thư và Chủ tịch HĐND xã Châu Minh hiểu luật nắm Pháp luật nhưng vẫn có dấu hiệu vi phạm quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã Châu Minh là có cơ sở. Trước sự việc trên, đề nghị UBND huyện Hiệp Hòa, UBND tỉnh Bắc Giang và các sở ban ngành cần sớm điều tra, xác minh làm rõ sai phạm của tập thể, cá nhân liên quan và sớm quan tâm giải quyết những nguyện vọng chính đáng của ông Dậu để tạo lòng tin trong nhân dân và công bằng trong xã hội, trong Đảng viên...

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc...

Kiều Hiến
Theo Gia đình & Pháp luật