Viết tiếp bài: Người dân “tố” chủ tịch xã Đông Yên để mất tài sản của dân

Nếu tài sản của người dân bị mất do chuyên môn yếu kém của cán bộ xã trong quá trình kê biên tài sản, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm, và sẽ phải bồi thường như thế nào?