Cộng đồng KTG và lò đào tạo 'bác sĩ dởm' bán sản phẩm tăng chiều cao Great Height

Những thanh niên mặt "búng ra sữa" sau khóa đào tạo có giọng trầm ấm tự xưng là "bác sĩ" với những lời khuyên cho bệnh nhân. Còn chất lượng sản phẩm Great Height được bán tại đây có chất lượng ra sao thì không thì không ai biết...