Người dân Bắc Ninh: “Sống đâu âu đấy” làng nghề ô nhiễm mà phải chịu

Trong vài năm trở lại đây, đô thị hóa tại Bắc Ninh phát triển vượt bậc. Cùng với đó đã hình thành nhiều khu công nghiệp và làng nghề quy mô lớn.