Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc: Thực trạng khai thác đất trái phép tại phường Khai Quang

Hàng ngày, nhiều chiếc xe ben trọng tải lớn thi nhau vào “ăn” đất tại các khai trường. Đất được máy xúc múc hết công xuất, dần dần những đồi đất cao cũng trở nên nham nhở, bằng phẳng, thậm chí bị khoét sâu.