Thanh Trì, Hà Nội: “Ngâm” án đến bao giờ?

Dư luận huyện Thanh Trì đang mong mỏi kẻ gây thương tích 16% cho bà Đỗ Thị Soát (73 tuổi) bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.