Thanh Mỹ - Sơn Tây: Đi ngược chủ trương chính phủ về đầu tư công?

Dự án xây dựng trụ sở Nhà hội trường xã Thanh Mỹ do UBND xã Thanh Mỹ làm chủ đầu tư đang đi vào giai đoạn hoàn thiện, nhưng bạn đọc phản ánh là công trình được xây phần lớn là gạch đỏ, không phải loại gạch được phê duyệt trong hồ sơ thiết kế.