'Công xa' cho sếp và những phận đời ngậm đắng nuốt cay: Bài 2: Im lặng là vàng!

Con người ta khổ nhất là việc biết mà không được nói, biết mà không được chia sẻ với ai và biết nhưng không được ai chia sẻ. Cánh xế hộp cho sếp hiện nay cũng đang rất khốn khổ với cái việc “im mồm”, “sống để dạ, chết mang theo” này từ những chuyện “đã biết, đã thấy” trong bước đường công du với sếp.