Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp đối với sự phun trào của núi lửa Merapi

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Thảm họa Địa chất Yogyakarta, Indonesia cho biết, trong ngày 22/11 có 50 trận tuyết lở đã được quan sát thấy, 81 cơn gió giật, 342 trận động đất nhiều pha, 41 trận động đất núi lửa nông và 1 trận động đất kiến ​​tạo xa xảy ra ở khu vực núi lửa Merapi.