Quốc Oai-Hà Nội: Người dân “tố” chủ tịch xã Đông Yên để mất tài sản của dân

Cán bộ xã thu giữ, niêm phong tài sản khi chủ tài sản không có mặt. Đến khi trao trả thì tài sản bị gỡ niêm phong, không đủ với số lượng đã kiểm kê trước đó. Người dân chỉ biết “kêu trời” khi không được thắc mắc, buộc phải chấp nhận quyết định của xã