Hội Luật gia Việt Nam tổ chức hội nghị Cử tri giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV

Sáng 3/3, hội Luật gia Việt Nam tiến hành hội nghị Cử tri để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH khoá XV.