Ruy Băng Tím khuyến cáo sách "Ung thư không phải là chết" có nội dung phi khoa học, nguy hiểm cho bệnh nhân

Tổ chức Ruy Băng Tím đưa ra phân tích về "những điểm sai căn bản" và cảnh báo cộng đồng, nhất là người bệnh ung thư không nên tin, sử dụng các kiến thức trong cuốn sách này cho việc điều trị bệnh của mình.