Xử lý nước ăn, uống và sinh hoạt sau bão lụt

26/10/2020 15:23

Sau bão lụt, người dân cần thực hiện ba bước xử lý giếng khơi gồm thau rửa giếng nước, làm trong nước giếng và khử trùng giếng nước.

Sau bão lụt, nước trong giếng khơi vẫn bị ô nhiễm rất nặng vì nắp giếng và nylon chỉ ngăn rác, cặn vào giếng chứ không ngăn được nước bẩn vào giếng.

Vì vậy, người dân cần thực hiện ba bước xử lý giếng khơi gồm thau rửa giếng nước, làm trong nước giếng và khử trùng giếng nước.

[Infographics] Xu ly nuoc an, uong va sinh hoat sau bao lut hinh anh 1

[Infographics] Xu ly nuoc an, uong va sinh hoat sau bao lut hinh anh 2

[Infographics] Xu ly nuoc an, uong va sinh hoat sau bao lut hinh anh 3

[Infographics] Xu ly nuoc an, uong va sinh hoat sau bao lut hinh anh 4

Theo vietnamplus.vn