Từ một thợ điện chuyên cần mẫn sửa chữa những chiếc quạt hỏng, ông Dương Văn Thuần, 70 tuổi, nay đã trở thành người phục chế quạt cổ có tiếng ở đất Hà Thành. Dưới bàn tay tài hoa của mình, ông đã phục chế và sở hữu một bộ sưu tập lên đến hàng trăm chiếc quạt cổ quý từ Pháp, Italia, Hà Lan, Nga...

LIÊN KẾT WEBSITE