Người dân trong bán kính 500m sẽ chịu ảnh hưởng ô nhiễm thủy ngân

Theo Bộ TN&MT, đến thời điểm hiện tại, ước tính có khoảng từ 15,1 - 27,2 kg thủy ngân phát tán ra môi trường. Khu vực nguy hiểm trong bán kính 500m tính từ hàng rào của Công ty Rạng Đông.