Người cựu chiến binh già và ký ức 10 năm lái xe cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trong ký ức của những người dân nơi quê nhà và người từng phục vụ cho Đại tướng thì ngài là một vị Tướng luôn giản dị, gần gũi với mọi người. Giờ đây “anh Văn” đã mãi đi xa những sự tôn kính, tình yêu mà toàn dân dành cho ngài vẫn luôn sâu đậm.