Hà Nội xử lý 8 điểm đen hóa chất độc hại

Chi cục bảo vệ môi trường TP Hà Nội đang tiêu tẩy chất độc tại 8 kho thuốc bảo vệ thực vật cũ trên địa bàn.