Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ tuyên bố từ chức nếu ông Biden làm tổng thống

Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết đã lên kế hoạch để rời khỏi vị trí của mình, ngay cả khi được yêu cầu ở lại.