11 triệu chứng cơ thể khi lo âu

Lo âu là một thuật ngữ chung chỉ các cảm xúc sợ hãi, lo lắng, căng thẳng. Đối với bệnh nhân mắc rối loạn lo âu, triệu chứng của họ rất đa dạng, biểu hiện từ đầu đến chân.