Những biện pháp đặc biệt giúp bạn nhớ lâu hơn

Dưới đây là những biện pháp giúp bạn nhớ lâu, chỉ cần áp dụng đúng kỹ thuật, bạn sẽ có thể ghi nhớ được nhiều thứ hơn.