Tỉnh giáp ranh Hà Nội lập chốt kiểm dịch ở cấp xã

Trước tình trạng nhiều người dân đi đường tắt để né chốt kiểm dịch trên quốc lộ, tỉnh Hòa Bình lập thêm chốt ở các xã giáp ranh Hà Nội để kiểm soát ra vào.