Hang động '99 núi, 99 hồ' giữa rừng Tây Bắc

Động Tiên Sơn là một trong những hang đá còn nguyên nét hoang sơ của Tây Bắc, với những thạch nhũ đẹp.