Những điều kiêng kị trong việc trải ga giường cho đêm tân hôn

Ngoài những quan niệm về nghi thức cần phải có như: lễ dạm hỏi, lễ rước dâu, lễ lại mặt… thì còn có những tập tục nhỏ khác, cốt yếu giúp cho cuộc sống hôn nhân sau này được tốt đẹp và viên mãn, trong đó không thể không kể đến phong tục trải chiếu cưới.